اسد 22, 1401 12:43 Asia/Kabul

سالهاست که شهروندان ولایت هرات از کارکردهای اداره شهرداری بشدت انتقاد دارند و می گویند: هیچ کار آنچنانی به منظور توسعه شهری صورت نگرفته و خدمات اجتماعی این اداره بسیار اندک بوده است.

به گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری، چند روزی است که براساس دستور رهبر حکومت موقت طالبان شماری از مقام های حکومتی از جمله شهردار هرات از وظایف شان سبکدوش شده و در سمت های دیگری گماشته شدند.

اما این برای بار نخست است که شهروندان هرات از برکناری شهردارشان ناراحت هستند و از مسئولان مرکزی می خواهند آقای مهاجر فراهی هم چنان در سمت شهردار به کار خودش ادامه دهد.

مردم هرات می گویند: آقای فراهی طی مدت ماموریت اش تلاش کرده است تا از همه امکانات به منظور زیبا سازی شهر و توسعه خدمات شهری استفاده کند.

به همین دلیل شماری از نمایندگان مردم و وکلای نواحی شهری تاکید دارند خدمات و فعالیت های این مقام حکومت موقت طالبان در این ولایت طی 20 سال گذشته بی سابقه بوده و باید به دلیل توسعه شهری و رونق اجتماعی، چنین افرادی در پست ها و سمت های کلیدی هرات و سایر ولایت ها توظیف شوند .

این شمار از شهروندان در دیدار با والی هرات از وی خواستند تا حیات الله مهاجر هم چنان به عنوان شهردار باقی بماند.

بازداشت شهردار هرات

کلیدواژه