اسد 24, 1401 10:10 Asia/Kabul

معین وزارت مهاجران در حکومت موقت طالبان گفته است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی ۶۲۲هزار و۸۰۰ نفر از پاکستان و ایران ‌و سایر کشورها به افغانستان بازگشتند.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری؛ محمد ارسلا خروتی افزود: در یک سال گذشته همچنین برای بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ خانواده کمک های بشر دوستانه ارائه و برای ۸ هزار و ۴۰۰ نفر از مهاجران بازگشته به افغانستان و نیز بیجا شدگان داخلی زمینه آموزش فراهم شده است.

وی اضافه کرد که از ابتدای روی کار آمدن طالبان، از مهاجرت غیرقانونی هزار و ۶۰۰ نفر نیز جلوگیری شده است .

به گفته خروتی امسال۲۵۰ مهاجر افغان مقیم پاکستان و ایران پس از ۲۵ سال توانستند عازم سفر حج شوند.

بازگشت بیش از 4 هزارمهاجر افغان از ایران به وطن

روزنه های امید برای بازگشت مهاجران افغان به وطن

کلیدواژه