اسد 24, 1401 10:27 Asia/Kabul

مفتی عبداللطیف حکیمی سرمفتش وزارت دفاع و رئیس تصفیه صفوف حکومت موقت طالبان می گوید: ضعف اقتصادی و بیکاری، میراث نامشروع حکومت قبلی و حضور نیروهای خارجی در افغانستان است.

به گزارش ذبیح قریشی خبرنگار رادیو دری؛ مفتی عبداللطیف حکیمی رئیس تصفیه صفوف طالبان همزمان با یکسالگی حکومت طالبان، ورود این گروه  به افغانستان و خروج نظامیان خارجی را فتح عظیم خوانده و این فتح را در تاریخ افغانستان بی سابقه توصیف کرده است.

انتقاد حنفی از فساد مالی دولت های پیشین در افغانستان

کاظمی قمی: آمریکا افغانستان را به ورطه نابودی کشاند

کلیدواژه