اسد 25, 1401 10:08 Asia/Kabul
  • زخمی شدن 3 کودک افغان در ولایت ننگرهار
    زخمی شدن 3 کودک افغان در ولایت ننگرهار

سه کودک در انفجار یک سرگلوله منفجر نشده در ولایت ننگرهار زخمی شدند.

به گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری|، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار می گوید: شام دوشنبه سه تن ازکودکان ده تا دوازده ساله یک سرگلوله منفجر ناشده را گرفته و با سنگ می کوبیدند که این گلوله انفجار نموده و هر سه کودک زخمی شدند. 
سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار افزود: مجروحین رویداد در اسرع وقت به شفاخانه انتقال داده شده که دکتران وضیعت صحی آنان را خوب گزارش کرده اند. 

بیش از 1000 حلقه مین در افغانستان منهدم شد

کلیدواژه