اسد 25, 1401 13:32 Asia/Kabul
  • درخواست شیعیان افغانستان از طالبان برای احقاق حقوقشان
    درخواست شیعیان افغانستان از طالبان برای احقاق حقوقشان

جامعه شیعیان افغانستان، احقاق حقوق شیعیان این کشور را از طرف دولت طالبان خواستار شد.

به گزارش رادیو دری، کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان اعلام کرد، مطالبات این جامعه، همان حقوق اولیه و مشروع هر شهروند افغانستانی است.

کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان در بیانیه خود بر برآوردن شدن مطالبات شیعیان این کشور از جمله مشارکت شیعیان در دولت طالبان و تصمیم گیری سیاسی و به رسمیت شناختن مذهب جعفری تاکید کرد.

کمیسیون پیگیری مطالبان جامعه  شیعیان افغانستان در بیانیه خود افزود: دولت طالبان مانند هر دولت دیگری طی یکسال گذشته کامیابی هایی کسب کرده و ناکامی هایی نیز داشته است در این میان توقع مردم افغانستان از دولت این بوده است که به انتظارات و حقوق اقشار مختلف مردم افغانستان از تحصیل دختران و حل مشکل بیکاری توجه صورت گیرد.

تاکید جامعه شیعیان افغانستان بر احقاق حقوقشان

کلیدواژه