اسد 26, 1401 07:44 Asia/Kabul
  • شاهین: طالبان با بیش از ۱۶ کشور روابط رسمی دارد
    شاهین: طالبان با بیش از ۱۶ کشور روابط رسمی دارد

رئیس دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در دوحه قطر می گوید: این دولت با بیش از ۱۶ کشور، روابط رسمی دارد.

به گزارش رادیو دری، «سهیل شاهین» رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر افزود: حکومت موقت افغانستان  با بیش از 16 کشور از جمله روسیه روابط رسمی دارد.

شاهین افزود: این 16 کشور دیپلمات های دولت طالبان را پذیرفته اند و ما در سطح عملی با آنها روابط دیپلماتیک داریم و برخی از آنها در کابل سفارت فعال دارند.

سخنان رئیس دفتر سیاسی طالبان درباره روابط رسمی با 16 کشور از جمله روسیه در شرایطی اعلام شده است که چند روز پیش از آن، «دیمیتری ژیرنوف» سفیر روسیه در کابل با اشاره به سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به مسکو گفته بود که روسیه در مسیر منافع ملی خود با هیات حاکمه افغانستان همکاری می‌کند.

یک سال از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان می گذرد اما تاکنون جامعه جهانی این دولت را به رسمیت نشناخته اند.

سهیل شاهین: فشار ضد افغانستان بی نتیجه است

سهیل شاهین: به رسمیت نشناختن طالبان با توافق دوحه در تضاد است

کلیدواژه