اسد 27, 1401 08:47 Asia/Kabul
  • بازگشت بیش از سه هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان
    بازگشت بیش از سه هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان

وزارت امور مهاجران دولت طالبان از بازگشت بیش از سه هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشان در هفته جاری خبر داد.

به گزارش رادیو دری، براساس آمار وزارت مهاجران دولت طالبان، حدود   هزار نفر از این مهاجران از مرز میلک و از طریق پل ابریشم در ولایت نیمروز و بیش از   دو هزار نفر دیگر نیز از مرز اسلام قلعه در هرات وارد افغانستان شدند. 

وزارت مهاجران دولت طالبان همچنین گزارش داده که برخی دیگر از مهاجران افغان به دلیل نداشتن مدارک اقامتی از مرز اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان  برگردانده شدند.

دولت طالبان می گوید، به صورت متوسط روزانه هزار مهاجر از ایران وارد افغانستان می‌شوند.

از حدود چهار دهه پیش با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی و همچنین اشغال نظامیان آمریکایی از سال 2001، میلیون ها نفر از افغانستان آواره شده اند.­

بازگشت بیش از ۵۵۰ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان

کلیدواژه