اسد 29, 1401 09:57 Asia/Kabul
  • معافیت مقامات طالبان از ممنوعیت سفر پایان یافت؛ بررسی مجدد موضوع درشورای امنیت
    معافیت مقامات طالبان از ممنوعیت سفر پایان یافت؛ بررسی مجدد موضوع درشورای امنیت

با پایان دوره معافیت ممنوعیت سفر 13 مسوول طالبان، اعضای شورای امنیت در آخرین متن پیشنهادی خود تنها 6 نفر از مقامات طالبان را در فهرست ادامه بهره مندی از این معافیت ها قرار داده اند.

به گزارش رادیو دری؛  دوره معافیت ممنوعیت سفر  13 مسوول طالبان از آن بهره می‌بردند شام جمعه به پایان رسید و تمدید احتمالی این معافیت ها نیازمند توافق اعضای شورای امنیت است.

بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، 135 عضو مسوول طالبان مشمول تحریم هایی از جمله مسدودسازی دارایی ها و ممنوعیت سفر هستند، ولی 13 نفر از آنها از ممنوعیت سفر معاف بودند تا بتوانند با مسوولان دیگر کشورها دیدار و گفتگو کنند.

با پایان این دوره دو ماهه، روسیه و چین باردیگر خواهان تمدید این معافیت ها برای دو ماه دیگر بودند و آمریکا نیز خواهان کوچک تر شدن فهرست افراد معاف از ممنوعیت سفر بود.

بر این اساس، در آخرین متن پیشنهادی اعضای شورای امنیت، 6 مسوول طالبان از ممنوعیت سفر، معاف هستند و در صورتی که هیچ یک از اعضای شورای امنیت مخالفت نکند، این متن از بعد از ظهر دوشنبه اجرایی خواهد شد و سه ماه اعتبار خواهد داشت.

کمیته تحریم های افغانستان شامل 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن در واکنش به محدود سازی حقوق زنان و دختران از سوی طالبان، نام دو وزیر طالبان را در حوزه آموزش از فهرست معافیت ها خارج و در همان زمان، این معافیت ها را برای سایر 13 مقام دیگر این گروه به مدت دو ماه دیگر تمدید کرد.

 اختلاف نظر اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تمدید معافیت‌های طالبان

طالبان از تمدید معافیت از تحریم ها برای 13 عضو این گروه استقبال کرد

کلیدواژه