سنبله 02, 1401 12:26 Asia/Kabul

ساکنان جاده سرای شمالی کابل از دستور شهرداری برای تخلیه خانه های‌شان برای نداشتن سرپناه و وضعیت ناگواری اقتصادی شکایت دارند.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری، پس از آن که شهرداری کابل فرصت ده روزه ای را برای تخلیه باشندگان سرای شمالی تاکوتل خیرخانه را صادر کرد ساکنان این منطقه مدعی شدند که این جایگاه ها غصب شده و این نمرات در بدل پرداخت قیمت خریداری شده است.

آن ها از عدم کار و اشتغال شکایت داشته می گویند اگر دولت خانه های آن ها را تخریب کند توان اعمار سرپناه را ندارند.

این در حالی است که سخنگوی شهرداری کابل افزود :«محاسبه صورت می گیرد ،مساحت جایگاه ها مشخص می شود و یک خشت خام مردم هم ضایع نمی شود».
اما تا اکنون چندین بار مسئولان از برگرداندن ساحت غیر پلانی و غصب شده سخن به میان آورده اند اما آگاهان می گویند که مردم نیازمند به سرپناه این جایگاه ها را  از زورمندان در برابر پرداخت پول خریداری کرده است.

دستور شهرداری کابل به ساکنان جاده سرای شمالی برای تخلیه خانه های‌شان

کلیدواژه