سنبله 03, 1401 07:19 Asia/Kabul

کار پاکسازی اراضی نورستان از ماین ها و مهمات منفجر نشده آغاز گردید.

به گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان می گوید: بعد از اینکه محمد اقا حکیم والی این ولایت در نشستی با مسئولان سازمان ملل در افغانستان مشکلات مردم نورستان را مطرح کرد، موسسه ماین روبی آریا کار پاکسازی مین ها و مواد منفجر نشده  را در ولسوالی نورگرام در غرب نورستان آغاز نمود.

به گفته موصوف غازی خان مسئول این موسسه در نشستی با والی این ولایت گفت: در حال حاضر یازده قریه ولسوالی نورگرام را نشان دهی  و کار مین روبی را آغاز نموده است که بعد از ان مناطق دیگر را تحت پوشش خویش قرار خواهد داد.

سخنگوی والی نورستان افزود:  والی نورستان به رهبری این موسسه وعده هرگونه حمایت و همکاری داد.

پاکسازی ولایت هرات از وجود ماین و مهمات منفجر نشده

کلیدواژه