سنبله 08, 1401 11:24 Asia/Kabul

دانشگاه آمریکای افغانستان که سوی اداره انکشافی آمریکا تأسیس شده بود وبعد از روی کار آمدن طالبان روند تدریس در این دانشگاه متوقف بود به زودی بازگشایی می شود. 

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، حکومت موقت طالبان نام این دانشگاه را به "دانشگاه بین المللی افغان" تغییر داده است و از آغاز دوباره آن تا دو هفته ی دیگر خبر می دهند.

محمد ادریس آخندزاده سرپرست دانشگاه بین المللی افغان می گوید: «مسوولان این دانشگاه از هر لحاظ آمده اند و محصلان را نیز جذب کرده اند».
از سوی دیگر آکادمی علوم حکومت موقت طالبان در نشستی چاپ ده ها اثر علمی ‌و تحقیقی و ایجاد مرکز علمی ترجمه و طرح استفاده بانک داری اسلامی در تمام بانک ها و بازنگری قوانین و مقررات های آکادمی علوم را از جمله کار کرد های یک ساله اش اعلام کرده است.

 

کلیدواژه