سنبله 10, 1401 09:49 Asia/Kabul

حکومت موقت طالبان خواهان روابط دیپلماتیک با همه کشورهای جهان از جمله امریکاست.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در سالروز شکست امریکا در افغانستان در کابل در مصاحبه ی گفته است؛ افغانستان یک کشور مستقل است و سیاست داخلی و خارجی آن متأثر از نفوذ هیچ کشوری نیست.

طالبان: خواهان روابط دیپلماتیک با کشورهای جهان هستیم

متقی می گوید؛ حکومت موقت طالبان خواهان روابط دیپلماتیک با همه کشورهای جهان از جمله امریکاست.

وی همچنان از بابت امنیت جانی دیپلمات های هندی در کابل اطمینان داده و از هند خواسته رابطه های خود با حکومت موقت طالبان را توسعه دهد.

امیرخان متقی:خواهان روابط نیک و دوستانه با تمام کشورهای جهان هستیم

کلیدواژه