سنبله 10, 1401 11:51 Asia/Kabul

ادامه تحریم های امریکا سبب بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان شده است.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان، تحریم های وضع شده امریکا سایه سیاهی بر اقتصاد افغانستان گذاشت. ازجمله؛ نظام بانکی مختل شد، فقرو بیکاری گسترش یافت، سرمایه گذاران و جوانان از کشور خارج شدند  و اکنون هم شهروندان افغانستان در بدترین وضعیت اقتصادی بسر میبرند.

آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورند؛ مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان از سوی امریکا سبب بدتر شدن این اوضاع خواهد شد.

از سوی دیگر برخی از آگاهان نیز می گویند؛ یک از عوامل اصلی فقر ‌تنگدستی در افغانستان عدم تعاملات رسمی حکومت موقت طالبان با جهان است.

انتقاد ملاحسن آخند از مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا

کلیدواژه