سنبله 10, 1401 16:57 Asia/Kabul
  • کارت‌های قدیمی آمایش و هویت اتباع خارجی در خراسان رضوی قابل تمدید است
    کارت‌های قدیمی آمایش و هویت اتباع خارجی در خراسان رضوی قابل تمدید است

مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: دارندگان کارت‌های آمایش ۱۰ تا ۱۶ و کارت‌های هویت ۹تا ۱۵می‌توانند امسال در طرح تمدید کارت‌ها شرکت کنند.

به گزارش رادیو دری؛ سید علی قاسمی مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: برای نخستین بار در دولت سیزدهم، برای اتباع خارجی جامانده از صدور کارت آمایش و هویت، چنین مساعدتی صورت گرفته است.

او افزود: جاماندگان از طرح‌های گذشته در صورت نداشتن منع قضایی با تعهد کتبی مبنی بر حضور منظم در طرح‌های آمایش و هویت سالانه، می‌توانند برای صدور برگه تردد به منظور شرکت در طرح آمایش ۱۷ و طرح هویت ۱۶ اقدام کنند.

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: طرح تمدید کارت‌های هویت و آمایش قدیمی و همچنین صدور کارت‌های جدید آمایش ۱۷ و هویت ۱۶ از ۲۰ تیر آغاز شده است و تا ۲۰ آبان ادامه خواهد یافت.

قاسمی از اتباع خارجی مقیم خراسان رضوی خواست از فرصت تمدید کارت‌های دوره‌های گذشته که با تدبیر ویژه دولت ایران فراهم شده است، استفاده کنند.

تا پیش از تغییر حاکمیت در افغانستان و روی کار آمدن طالبان، استان هفت میلیون نفری خراسان رضوی میزبان ۳۲۰ هزار تبعه افغانستانی دارای مجوز، گذرنامه و کارت آمایش بود.

پس از اجرای طرح سرشماری شهروندان افغانستانی در بهار امسال ۱۸۰ هزار نفر به تعداد مهاجران افغان مقیم استان خراسان رضوی افزوده شد و اکنون شمار مهاجران دارای مدرک قانونی و ثبت نام شده در طرح جدید سرشماری اتباع به نیم میلیون نفر رسیده است که ۹۸ درصد این گروه در مشهد سکونت دارند.

قاسمی: کارت های آمایش 9 و 10 قابل تمدیداست

قابل توجه اتباع افغانستانی فاقد مدرک شرکت کننده در طرح سرشماری

کلیدواژه