سنبله 15, 1401 08:27 Asia/Kabul

مسئولان در ولایت ننگرهار از ایجاد مرکز تشخیص و نظارت بیماری های ساری در شهرک تورخم خبر می دهند.

به گزارش آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، امیر محمد افتاب رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار می گوید در نشستی که با نماینده سازمان بین المللی صحت در شهرک تورخم داشته است نخستین مقدمات ایجاد یک مرکز تشخیص و نظارت امراض ساری با همکاری مالی و تخنیکی سازمان  بین المللی صحت  آغاز خواهد شد.

Image Caption
Image Caption

 

رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار گفت در این مرکز تمامی کسانی که از کشور همسایه پاکستان وارد شهرک تورخم می شوند مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

به گفته ی رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار  بیشتر امراض ساری از کشور همسایه پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود که با آغاز کار این مرکز تا اندازه ای از آن جلوگیری بعمل خواهد آمد. 

اگاهان امور صحی ایجاد مرکز تشخیص و نظارت بر امراض ساری را در شهرک تورخم یک گام مثبت می خوانند.

 

کلیدواژه