سنبله 17, 1401 12:22 Asia/Kabul

طالبان ادعای آمریکا درخصوص کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل را رد کردند.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری، وزارت خارجه حکومت موقت طالبان ادعای آمریکا درخصوص کشته شدن رهبرالقاعده در کابل را باردیگر رد نموده و گشت زنی طیاره های بدون سرنشین آمریکا در قلمرو افغانستان را محکوم کردند.
مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در این خصوص که ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل کشته شد، گفت: آمریکا تا هنوز در خصوص این ادعای خود نتوانسته که ثبوت پیش کند و تحقیقات ما هم هنوز به نتیجه نرسیده است.
همچنان وزیر خارجه از جامعه جهانی خواست که بر امریکا  فشار وارد کنند تا حریم افغانستان  را نقض نکند.
.تشکیک در ادعای آمریکا درباره کشتن ایمن الظواهری

کلیدواژه