سنبله 16, 1401 18:19 Asia/Kabul

مسوولان محلی تخار سنگ تهداب یک شبکه سولری/خورشیدی تولید برق را در بیمارستان سینای ولسوالی دشت قلعه این ولایت به زمین گذاشتند.

به گزارش سمیع خاوری خبرنگار رادیو دری، این شبکه برق خورشیدی با ظرفیت تولید ۳۵ کیلووات برق در شبانه روز را شبکه انکشافی باختر با هزینه سه میلیون و ۶۷۲ هزار و ۶۰۰ افغانی تمویل کرده است.

داکتر عبدالقهار رئیس صحت عامه ولایت تخار می‌گوید: «قرار است کار این شبکه در یک ماه به اتمام برسد.»

در محفل تهداب گذاری این شبکه خورشیدی، مولوی عبدالقادر حامد ولسوال دشت قلعه، نماینده ریاست صحت عامه، مسوولین بیمارستان سینا و اعضای شوراهای انکشافی این ولسوالی حضور داشتند.

باشندگان ولسوالی دشت قلعه نبود برق در این بیمارستان را یک مشکل جدی عنوان نموده و از رفع این چالش ابراز خرسندی کردند.

برق وارداتی در شمال افغانستان قطع شد

کلیدواژه