سنبله 20, 1401 16:00 Asia/Kabul

افزایش بیکاری در ولایت بلخ سبب ایجاد مشکلات اقتصادی در جامعه شده و مردم را نیز نسبت به آینده نگران ساخته است.

به گزارش خیبر ابراهیمی خبرنگار رادیو دری ،باشندگان مزارشریف می گویند : در صورتیکه برای مردم زمینه کار فراهم نشود در زمستان پیش رو مردم با مشکلات فراوانی روبه رو خواهند شد .
 باشندگان ولایت بلخ از نبود زمینه کار و افزایش میزان بیکاری در این ولایت شکایت داشته خواهان ایجاد زمینه کار برای مردم هستند .
آنها می گویند در صورتیکه برای مردم کاریابی نشود در زمستان پیش رو مردم با مشکلات فراوانی روبه رو خواهند شد .
 مولوی قدرت الله حمزه والی بلخ می گوید تلاش دارند تا زمینه کار برای مردم فراهم شود و همین اکنون در بخش سکتور خصوصی و حکومتی پروژه های زیادی در حال تطبیق است .
بیکاری در افغانستان یک مشکل عمده مردم از چندین سال است اما در یکسال گذشته با سقوط حکومت قبلی و توقف پروژه های بزرگ که توسط نهادهای بین المللی تطبیق می شد سطح بیکاری مردم به اوج خود رسیده که باعث مهاجرت مردم به خارج از کشور نیز شده است.

نگرانی‌ها از افزایش فقر و بیکاری در غرب افغانستان

کلیدواژه