سنبله 21, 1401 10:08 Asia/Kabul
  • نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان
    نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان

سازمان عفو بین‌الملل با نگران کننده خواندن اوضاع حقوق بشری در افغانستان، طالبان را به رعایت حقوق شهروندان فراخواند.

 در ادامه واکنش ها به نقض حقوق بشر در افغانستان، سازمان عفو بین الملل در نامه ای از شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که برای پشتیبانی از اوضاع حقوق بشری در افغانستان قطعنامه ای صادر کند.
طبق اعلام سازمان عفو بین الملل به علت بسته شدن نهادهای پشتیبان حقوق بشر در افغانستان، خشونتها در برابر زنان افزایش یافته است.درپی این موضع سازمان عفو بین الملل،دولت  طالبان ادعاهای نقض حقوق بشری در افغانستان را بی اساس خواند.
بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت: این اقدامات جنبه سیاسی دارد و بعد از آمدن طالبان حقوق شهروندان در چارچوب اصول اسلامی حفظ شده است.

با روی کارامدن مجدد طالبان در افغانستان در اوت 2021 ،این نگرانی در بین مردم و نهادهای مدنی این کشور مطرح شد که با حاکمیت دوباره این گروه ، قوانین اولیه حقوق بشر بشدت نقض شود و حقوق فردی و جمعی رعایت نشود.

دولت طالبان در ماه های نخست بدست گرفتن قدرت در افغانستان ،کمیسیون حقوق بشر را در این کشور منحل کرد که با اعتراض های گسترده رسانه ها و فعالان جامعه مدنی  افغانستان مواجه شد.   

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 16 سال پیش بر اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور تشکیل شد که در فصل سوم قانون تشکیل این کمیسیون، وظایف و صلاحیت های این نهاد تشریح شده است.

در ماده پنج قانون تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور،تعمیم و حمایت از حقوق بشر،نظارت بر  وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های بشری،بررسی و تحقیق تخلفات و موارد نقض حقوق بشر،اتخاذ تدابیر به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در کشوربه عنوان اهداف فعالیت این نهاد اعلام شده است

با انحلال کمیسیون حقوق بشر  در افغانستان که تنها نهاد پایشگر اضاع حقوق بشر و موارد نقض ان در این کشور بود؛تنها روزنه فعالان مدنی برای صیانت از حقوق فردی و جمعی در افغانستان از بین رفت.

با گذشت بیش از یکسال از حکومت طالبان گزارش های منتشر شده نشان میدهند که وضعیت حقوق بشر در  افغانستان بشدت  نگران کننده شده است و علاوه بر انتقادها و اعتراض ها در داخل این کشور،جامعه جهانی و به خصوص نهادهای حقوق بشری هعم به این شرایط واکنش تندی داشته اند.

 عمده نگرانی ها و اعتراض ها به نقض حقوق بشر در افغانستان مربوط به جامعه زنان است که سبب شده تا مطالبه اصلی جامعه جهانی نیز در خصوص رعایت حقوق زنان دراین کشور بوده است.      

این گمانه وجود دارد  تا زمانی که طالبان گشایشی در جامعه افغانستان به لحاظ محترم شمردن حقوق اقشار مختلف از جمله زنان انجام ندهد ،جامعه جهانی نیز تغییری در موضع خود در خصوص عدم شناسایی حاکمیت این گروه ایجاد نخواهد کرد.

با وجود اعتراض های زنان در افغانستان و درخواست پی درپی جامعه جهانی از طالبان برای برداشتن محدودیت ها جامعه زنان اما این گروه تاکنون اقدامی که رضایت خاطر آنان را فراهم کند،انجام نداده است و همین مسئله موجب شده تا تلاش ها برای ترغیب سازمان ملل برای اعمال فشار بر دولت طالبان افزایش یابد.

کلیدواژه