سنبله 24, 1401 11:29 Asia/Kabul
  • کمک ۳۰ میلیون دلاری بریتانیا به کودکان افغانستان
    کمک ۳۰ میلیون دلاری بریتانیا به کودکان افغانستان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می گوید که بریتانیا برای کودکان افغان نزدیک به ۳۰ میلون دالر کمک کرده است.

به گزارش رادیو دری، یونیسف با نشر خبرنامه ای گفته است که با این کمک بریتانیا، به یک میلیون و ششصد هزار کودک افغان مواد غذایی، آب آشامیدنی و همچنان سایر خدمات مراقبتی فراهم می شود. 

 براساس این خبرنامه، این بودجه همچنان صندوق حمایت از کودکان را قادر میسازد تا وضعیت بیش از ۷۰۰هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه را بهبود ببخشد، آب آشامیدنی و آگاهی صحی را برای بیش از ۳۵۰هزار نفر فراهم کند و دسترسی به خدمات حفاظتی کلیدی، از جمله حمایت از سلامت روانی و آموزش خطر مهمات انفجاری را برای بیش ۵۰۰ هزار نفر افزایش دهد

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزوده است که قرار است بخشی از این پول برای رسیدگی به مشکلات دستکم ۱۸هزار زن باردار و شیرده در افغانستان به مصرف برسد. 

یونیسف، افغانستان را یکی از کشورهایی عنوان کرده که کودکان در آن با مشکلات زیادی مواجه اند. به باور ملل متحد بارها حقوق کودکان در این کشور نقض شده و این کودکان در حال حاضر، با محرومیتهای زیادی روبرو اند. 

هشدار کمیته بین‌المللی حفاظت از کودکان درخصوص اوضاع نامناسب کودکان افغان

کلیدواژه