سنبله 26, 1401 18:10 Asia/Kabul

معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت پول‌های بانک مرکزی باید برای رشد کشور خرج شود و چرخ اقتصاد را به کار بیندازد.

خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز شنبه در مصاحبه با رادیو دری در رابطه با تصمیم انتقال بخشی از پول‌های بانک مرکزی افغانستان به بانکی در سوییس گفت: «هنوز درباره اینکه پول‌های افغانستان به چه صورت در اقتصاد کشور و برای کاریابی و از بین بردن فقر مورد استفاده قرار خواهد گرفت، رهنمود یا طرزالعملی تعریف نشده است.»

الکوزی گفت: «اقتصاددانان افغانستان می‌گویند این پول‌ها پشتوانه مالی بانک مرکزی افغانستان است و اگر مستقیما در سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌سازی و اشتغال‌زایی برای کشور به مصرف نرسد به هدر می‌رود و به درد افغانستان نخواهد خورد.»

وی افزود: «اینکه گفته می‌شود با این پول قرض‌های بین المللی افغانستان تأدیه می شود نیز معلوم نیست چه معنایی دارد. افغانستان قرض بین المللی نگرفته و اگر بدهی برق آسیای مرکزی را هم در نظر بگیریم، آن هم دقیق معلوم نیست.»

بازرگان افغانستانی همچنین تأکید کرد پروژه‌های بین المللی نیمه کاره باید بر اساس همان کمک‌های تعهد شده خارجی تکمیل شود.

وی گفت: «در افغانستان پروژه‌های بین المللی مانند شفاخانه، مکتب و... از دوره جمهوریت نیمه کاره مانده است. این پروژه‌ها با تعهدات و کمک‌های بین المللی مانند بانک آسیایی یا بانک‌های دیگر آغاز شده بود و می‌بایست تکمیل می شد. اگر قرار باشد پول‌های افغانستان صرف تکمیل این پروژه‌ها شود، کشور ضرر می‌کند و ما فکر می‌کنیم این پول را نباید صرف پروژه‌های نیمه کاره بین المللی در افغانستان کرد.»

الکوزی تأکید کرد پول هایی که قرار است به بانک سوییسی انتقال یابد باید در اختیار سکتور/بخش خصوصی گذاشته شود تا ماشین اقتصاد افغانستان به کار بیفتد.

الکوزی گفت: «پول‌ها اگر به پروژه‌ای اختصاص یابد که تولیدی نباشد باز هم فایده ندارد. افغانستان بخش خصوصی دارد و ما در بخش زراعت و معدن می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم تا کار برای مردم تامین شود و پول‌ها نیز به صورت سرمایه در افغانستان باقی بماند.»

معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت مشکلات سیاسی با "امارت اسلامی" باید برطرف گردد و پول‌های افغانستان نیز باید مستقیما برای رشد کشور صرف شود.

سوئیس برای انتقال دارایی‌های افغانستان به بانک مرکزی این کشور شرط گذاشت

کلیدواژه