سنبله 27, 1401 10:55 Asia/Kabul

قرار است انتخابات رهبری اتاق های تجارت افغانستان از سوی مسئولان وزارت صنعت و تجارت بزودی برگزار شود.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، جواد دبیر، سخنگوی  وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید که تلاش دارند هرچه زودتر انتخابات رهبری را آغاز کنند.

رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان می گوید: هیات رهبری برای برگزاری انتخابات آماده اند و این اتنتخابات با هماهنگی مسئولان وزارت صنعت و تجارت افغانستان برگزار خواهد شد.

براساس قانون صنعت و تجارت افغانستان پس از گذشت سه سال انتخابات هیات مدیره اتاق های تجارت که در بخش های خصوصی کار می کنند، برگزار می شود. 

اتاق تجارت افغانستان: صادرات ۵۰ درصد افزایش یافته است

کلیدواژه