سنبله 27, 1401 12:08 Asia/Kabul

باشندگان دو قوم در منطقه شور توغی ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار از یک ماه بدینسو با هم درگیر هستند.

به گزارش عبدالسمیع خاوری خبرنگار رادیو دری، سبب این درگیری، حضور گروهی از مهاجرانِ بازگشته از پاکستان است که خودشان را باشنده اصلی ولسوالی می دانند در حالی که باشندگان فعلی می گویند سالها قبل، دولت وقت، زمین های خشک را به آنها داده و آنان زمینها را آباد کرده اند.

 

کلیدواژه