سنبله 28, 1401 15:11 Asia/Kabul

مقام امنیتی در ولایت بلخ از توزیع یونیفرم مخصوص برای تامین امنیت شهروندان این ولایت خبر داد.

به گزارش خیبر ابراهیمی خبرنگار رادیو دری ، مردم می گویند به نام نیروهای طالبان در شهر مزارشریف سرقت های مسلحانه صورت می گیرد و مردم را به نام نیروهای امنیتی آزار و اذیت می کنند.

سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت بلخ با تایید مشکلات مردم ، می گوید: در یک الی دو هفته آینده به تمام نیروهای امنیتی در چوکات قوماندانی امنیه یونیفرم جدید توزیع می شود .

باشندگان شهر مزارشریف از آزار و اذیت افراد مسلح به نام نیروهای امنیتی مربوط به دولت حکومت موقت طالبان شکایت کرده خواهان توزیع یونیفرم جدید به نیروهای امنیتی این ولایت شدند.

آنان می گویند نبود یونیفرم منظم سبب شده که در شهر مزارشریف سرقت های مسلحانه اختطاف و اذیت مردم به نام نیروهای طالبان افزایش یابد.

در همین حال محمد آصف وزیری ، سخن گوی فرماندهی امنیه ولایت بلخ با تایید مشکلات مردم می گوید چندین قضیه سرقت به نام نیروهای امنیتی را ثبت نموده و نگرانی مردم را درک می کند.

وزارت داخله طالبان: طرح یونیفرم نهادهای امنیتی تصویب شده است

 

کلیدواژه