سنبله 30, 1401 13:13 Asia/Kabul

60 تن از نیروهای ویژه ی اداره استخبارات ولایت نورستان بعد از کسب مهارت های لازم به وظایف شان گماشته شدند‎‎.

به گزارش آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، مسوولان می گویند: «این نیروها علاوه بر سرکوب مخالفان "امارت اسلامی" در تامین نظم اجتماعی نیز سهم خویش را ادا خواهد کرد.»

سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان می گوید: این 60 تن نیروهای ویژه بعد از کسب مهارت های لازم در مدت سه ماه سند فراغت بدست آورده وبه وظایف گماشته شدند.

سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان گفت: «محمد  اقا حکیم والی نورستان در مراسم فراغت این نیروها از انها خواست که در جریان وظایف با مردم ملکی برخود نیک نموده و از ارزشهای دینی ، فرهنگی و مال، جان وناموس مردم پاسداری نمایند.» 

قبل از این به  صد ها تن از نیروهای پولیس نیز در ولایت نورستان اموزشهای مسلکی داده شده بود .

آموزش مسلکی نیروهای امنیتی برای نخستین بار در نورستان

کلیدواژه