سنبله 31, 1401 09:44 Asia/Kabul

شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان، 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان از ایجاد 800 مرکز درمان برای کاهش کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر داده و می گوید: در این مراکز کودکان مبتلا به سوء تغذیه درمان خواهند شد.

افزایش سوء تغذیه در میان کودکان افغانستان

کلیدواژه