میزان 04, 1401 16:10 Asia/Kabul
  • سرنوشت غمبار مهاجر افغان و فرزندانش در مسیر اروپا
    سرنوشت غمبار مهاجر افغان و فرزندانش در مسیر اروپا

یک پناهجوی افغان و سه فرزندش در مسیر سفر به اروپا در آب‌های یونان غرق شده‌اند.

به گزارش رادیو دری؛ پناهجوی غرق‌شده، کریم‌الله علی‌زاده نام داشت که چندی پیش به دلیل فقر و بیکاری کشور را ترک کرده بود.

به گفته‌ منبع، کریم‌الله، باشنده قندوز بود و پیش از تسلط طالبان، در نمایندگی شرکت مخابراتی روشن در این ولایت کار می‌کرد.

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از شهروندان بیکار شده و راه مهاجرت در پیش گرفتند.

ادامه بازداشتهای مهاجران افغان در ترکیه

سرنوشت نامعلوم مهاجران افغان در اردوگاه های کشورهای عربی

کلیدواژه