میزان 06, 1401 16:00 Asia/Kabul

تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان معتقد است سازمان ملل متحد مسائل افغانستان را با عینک ایالات متحده آمریکا می‌بیند و دیدگاه مستقل ندارد.

محمد شفیق امین استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در مصاحبه با خبر رادیو دری درباره دیدگاه‌های مقامات کشورهای مختلف در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «مقامات بعضی از دولت‌ها در رابطه با مسائل افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تماس‌هایی داشتند که دیدگاه‌های بعضی از دولت‌ها مثبت بود و نشانه هایی از امیدواری درباره مسائل افغانستان در دیدگاه‌هایشان وجود داشت اما متاسفانه بعضی دولت‌ها دیدگاه‌های منفی داشتند که بیشتر متاثر از دیدگاه‌های دولت آمریکا بود. این واقعیت تلخی است و آن را نباید انکار کرد که تعداد زیادی ازدولت‌ها در رابطه با مسائل افغانستان به سیاست‌های آمریکا نگاه می کنند.»

وی با اشاره به اینکه دیدگاه‌های منفی دولت‌ها درباره اوضاع افغانستان دور از واقعیت بود، درباره موضع سازمان ملل متحد در قبال افغانستان نیز گفت: «فکر می‌کنم موضع سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان موضعی تبعیض آمیز است که متاسفانه به نفع صلح و ثبات بین الملل نیست. سازمان ملل متحد باید سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر دهد و از رفتار تبعیض آمیز پرهیز کند. باید واقعیت هایی را که در افغانستان وجود دارد درک کند و افغانستان را از عینک خود ببیند نه از عینک قدرت‌های بزگ چون آمریکا.»

امین گفت: «در شرایط فعلی، سازمان ملل متحد در بسیاری از قضایا مخصوصا در رابطه با افغانستان به آلت دست آمریکا تبدیل شده و سیاست‌های آمریکا موضع‌گیری‌های سازمان ملل متحد در کل و خاصتا شورای امنیت را تامین می کند و من فکر می کنم سازمان ملل متحد به عنوان یک بازیگر و سازمان بزرگ بین الملل باید رفتار تبعیض آمیز و متفاوت خود را نسبت به افغانستان تغییر دهد و حقوق افغانستان را من حیث یک دولت و یک ملت در جامعه جهانی با چالش مواجه نکند.»

این کارشناس مسائل سیاسی درباره مشکلات ناشی از خالی بودن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز گفت: «می‌بینیم که دیدگاه‌های یکجانبه درباره افغانستان مطرح می‌شود اما کرسی افغانستان خالی است و کسی به نمایندگی افغانستان نمی تواند به نگرانی‌های کشورها و جامعه جهانی پاسخ دهد. از طرف افغانستان سیاست تعامل مثبت اعلام می‌شود اما این سیاست پاسخ مثبت از سازمان ملل متحد دریافت نمی‌کند.»

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا جهان تاکنون حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است گفت: «در مساله به رسمیت شناسی حکومت فعلی افغانستان چالش اصلی را ایالات متحده آمریکا خلق کرده است. تعداد زیادی از دولت‌ها مخصوصا قدرت‌های بزرگ مانند روسیه، چین و بعضی از کشورهای منطقه مشکلی با حکومت فعلی افغانستان ندارند و آماده به رسمیت شناختن آن هستند و نشانه‌های آن دیده می شود. آنها در بحث گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خود بسیار پیش رفته اند اما مشکل اساسی را ایالات متحده خلق کرده است که متاسفانه با طبیعت ظالمانه ای که در سیاست بین الملل دارد از موقعیت هژمونیک خود سوء استفاده می کند.»

محمد شفیق امین استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پایان با بیان اینکه به رسمیت شناخته نشدن حکومت فعلی افغانستان سیاستی ظالمانه و توجیه ناپذیر است افزود: «این یک مساله ایدئولوژیک است و آمریکا و در کل کشورهای غربی با معیارهای ایدئولوژیک مساله به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان را  محاسبه می کنند نه با معیارهای عادلانه. این سیاست ظالمانه نه با حقوق بین الملل سازگار است، نه با اصول روابط بین الملل و نه با حقوق طبیعی.»

تا زمانی که طالبان شرایط جامعه جهانی را برآورده نکنند حکومت شان به رسمیت شناخته نمی شود

کلیدواژه