میزان 07, 1401 09:26 Asia/Kabul
  • انتقاد هند از خروج بی برنامه امریکا از افغانستان
    انتقاد هند از خروج بی برنامه امریکا از افغانستان

فرمانده کل نیروی دریایی غرب هند با انتقاد از خروج بدون برنامه امریکا از افغانستان، آن را دلیل بی‌ثباتی در منطقه دانست.

به گزارش رادیو دری، آجندرا بهادر سینگ، فرمانده نیروی دریایی غرب هند گفت: خروج امریکا از افغانستان بار دیگر بی‌ثباتی در منطقه ایجاد کرده و مدت ها طول می‌کشد تا وضعیت به ثبات برسد.

این مقام هندی، افزایش قاچاق مواد مخدر به ویژه در منطقه اقیانوس هند را یکی از پیامدهای خروج سراسیمه و بدون برنامه امریکا از افغانستان دانست و گفت: تجارت مواد مخدر پس از خروج امریکا از افغانستان افزایش یافته است.

"بهادرسینگ" گفت: خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پس از دو دهه هیچ دستاوردی برای منطقه نداشت.

امریکا در حالی خروج خود را از افغانستان آبرومندانه می خواند که مجبور به خروج از این کشور شد

منطقه نمی تواند به برنامه های امریکا در افغانستان در مورد مبارزه با تروریزم و مواد مخدر اعتماد کند

کلیدواژه