میزان 07, 1401 13:18 Asia/Kabul

اداره ملی غذا و دارو حکومت موقت طالبان، 150تن روغن بدون کیفیت و سرطان زا کشف و ضبط نمود.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگر رادیو دری، دکتر جاوید هژیر سخنگوی اداره ملی غذا و داروی حکومت موقت طالبان می گوید که ظرف یک ماه گذشته این اداره حدود 150 تن روغن بی کیفیت که دارای مواد سرطان زا هست و از پاکستان وارد افغانستان می شد کشف و ضبط نمود.

آرد و روغن در بازارهای کابل گران شده است

 

کلیدواژه