قوس 14, 1395 13:52 Asia/Kabul
  • ظریف: حمایت‎ ایران از دولت و مردم افغانستان ادامه دارد

وزیر امور خارجه ایران گفت عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران، حمایت از دولت و ملت افغانستان برای رسیدن این کشور به کشوری باثبات، امن و پیشرفته است.

"محمدجواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در ششمین کنفرانس "قلب آسیا- روند استانبول" در شهر آمریتسار هند، افزود فرایند کمک به افغانستان پنج سال پیش با هدف پیشبرد همکاری منطقه‌ای و رساندن افغانستان به یک کشور امن، باثبات و پیشرفته بنا نهاده شد.

ظریف، به گسترش تولید مواد مخدر و خشونت‌های افراطی در منطقه اشاره و تصریح کرد بر اساس گزارش‌های اخیر دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل، تولید مواد مخدر در سال گذشته رشد 43 درصدی داشته که زمینه‌ مناسبی برای رشد گروه‌های تروریستی و شبکه‌های قاچا‌ق مواد مخدر فراهم کرده است.

ظریف با اشاره به گسترش اقدامات تروریستی داعش در داخل افغانستان، تاکید کرد ایران امیدوار است فرایند صلح با هدایت دولت کابل و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در کشورهای منطقه ادامه یابد و افغانستان را به سمت صلحی پایدار پیش ببرد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت موافقتنامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان درباره توسعه بندر چابهار(جنوب شرق ایران) گام مهمی در مسیر دستیابی افغانستان به بازارهای جهانی از طریق دریای آزاد است که به توسعه افغانستان کمک خواهد کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره کمک به پناهندگان افغان نیز خاطرنشان کرد ایران در 37 سال گذشته، میزبان حدود سه میلیون پناهنده افغان بوده که آنان از همه امکانات و خدمات عمومی از جمله خدمات بهداشتی و آموزش عمومی برخوردار شده‌اند، در حالی که ایران هیچ کمکی از سوی جامعه بین‌المللی دریافت نکرده است.

کلیدواژه