میزان 08, 1401 14:57 Asia/Kabul

صدها میل سلاح های سبک و سنگین در ولایت کنر جمع آوری و به مسئولان وزارت دفاع ملی تحویل داده شد.

به گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، مولوی وحیدالله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردوی دوصد و یک خالد بن ولید می گوید: نیروهای لوای دوم اردوی ملی مستقر در ولایت کنر ۲۸۶ میل سلاح های سبک و سنگین که از رژیم قبلی به جا مانده بود و به گونه ای غیرقانونی نگهداری می شد از مناطق مختلف آن ولایت کشف و بدست آورده است.

مولوی محمدی افزود: این سلاح به نمایندگان وزارت دفاع ملی تسلیم داده شد.

وی گفت: از مردم ولایت کنر درخواست می کنیم درصورتی که هنوز هم سلاح و مهمات حکومتی را نزد خود نگهداشته اند به نزدیک ترین پاسگاه نیروهای امنیتی تحویل دهند.

جمع آوری صدها میل سلاح و مهمات غیرقانونی در ولایت کنر

کلیدواژه