میزان 09, 1401 13:53 Asia/Kabul

حکومت موقت طالبان از سازمان ملل خواسته است معافیت سفر سران این گروه را تمدید کند.

به گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری؛ این درخواست حکومت موقت طالبان در حالی است که حدود چهل روز از پایان دوره معافیت سفر رهبران طالبان می گذرد و شورای امنیت سازمان ملل هنوز این محدودیت ها را لغو نکرده است.

شورای امنیت باز هم بر سر تمدید معافیت سفر طالبان به توافق نرسید

تمدید معافیت تعدادی از مقامات طالبان برای سفر

کلیدواژه