میزان 10, 1401 10:34 Asia/Kabul

بیش از دو هزار شرکت ساختمانی، جاده سازی، لوجستیکی و صنعتی مدعی اند که با گذشت بیش از یک سال هنوز هم میلیاردها افغانی بدهی های آنان از سوی حکومت موقت طالبان پرداخت نشده است.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، محمد ناصر محتسب زاده رئیس اتحادیه‌ شرکت های خصوصی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: ما با در نظر داشت مشکلات فعلی حکومت خواستار پرداخت حقوق خویش هستیم.

وی گفت: ما در یک سال گذشته ذهنیت مثبتی در قبال حل مشکلات خویش از سوی حکومت پیدا نکردیم زیرا مقامات بلند پایه حکومت در جهت حل مشکلات توجهی ندارند.

عبدالله فیضی عضو اتحادیه شرکت های خصوصی در افغانستان می گوید: حکومت موقت طالبان بدون درنظر گرفتن مصارف و پرداختن آن مبلغ، پروژه های جدیدی را برای شرکت هایشان تعیین می کند.

اعتراض شماری از کارکنان  شرکت‌های پیمان‌کار وزارت شهرسازی افغانستان

 

کلیدواژه