میزان 11, 1401 09:51 Asia/Kabul

کار یک شبکه آبرسانی با حفر یک‌حلقه چاه عمیق در ولسوالی بنگی‌ ولایت تخار آغاز شده است.

به گزارش عبدالسمیع خاوری خبرنگار رادیو دری،مسوولان در ریاست احیا و انکشاف دهات می‌گویند هزینه این پروژه چهار میلیون و دوصد هزار افغانی است که از سوی کمیته سویدن برای افغانستان تمویل شده است و با بهره برداری آن 300 خانواده از آب آشامیدنی صحی بهره مند می شوند.
این شبکه آبرسانی که در دهکده ترمان سای مربوط به دره‌ای سیاب ولسوالی بنگی می‌باشد، کار آن از سوی کمیته سویدن آغاز شده است.
مسوول کمیته سویدن در شمال شرق می گوید این شبکه آبرسانی و حفر یک حلقه چاه عمیق چهار میلیون و دوصد هزار افغانی هزینه دربرداشته و در مدت شش ماه به بهره برداری سپرده می شود.
فیض الله هویدا مسوول کمیته سویدن در زون شمالشرق می‌گوید شبکه آب رسانی مجهز با سیستم سولری خواهد بود که مردم به گونه‌ی منظم بتوانند از آن استفاده کنند.

۶۵۰ خانواده روستایی در تخار از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

کلیدواژه