میزان 11, 1401 18:22 Asia/Kabul
  • تحویل کمک های جدید جامعه جهانی به بانک مرکزی افغانستان
    تحویل کمک های جدید جامعه جهانی به بانک مرکزی افغانستان

در ادامه کمک‌های مالی جامعه جهانی به افغانستان، یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری امروز دوشنبه به کابل رسید.

به گزارش رادیو دری، بانک مرکزی افغانستان با قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی، از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند.

با این بسته کمکی، میزان کمک‌های نقدی بین المللی به افغانستان به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است. 

پس از سقوط حکومت پیشین و تسلط مجدد طالبان، کمک های نقدی جامعه جهانی به افغانستان از افت شدید پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی جلوگیری کرده است.

بانک مرکزی افغانستان ۱۱ میلیون دلار را حراج می‌کند

تلاش بانک مرکزی افغانستان برای کنترل بازار ارز

کلیدواژه