میزان 13, 1401 14:16 Asia/Kabul

انجمن نهال پروری تخار در فصل پیش رو یک میلیون اصله نهال مثمر برای تولید دارند.

به گزارش عبدالسمیع خاوری خبرنگار رادیو دری، اعضای انجمن نهال پروری تخار می‌گویند: «اکنون ۲۰ نوع نهال دارند که ریشه آن را از کشور های مختلف وارد نموده و در این ولایت پرورش داده اند که با اشغال فضای کم حاصلات بیشتر از آن بدست می‌آید.»
 انجمن نهال پروری تخار برنامه دارند در این دور نهال شانی یک‌ میلیون اصله نهال مثمر را تولید و به بازار کشور عرضه کنند که این یک میلیون اصله نهال شامل ۶۰۰ هزار نهال تصدیقی و ۴۰۰ صد هزار نهال بومی می‌شود.
میر محی‌الدین صدیقی مسوول انجمن نهال پروری تخار می‌گوید در گذشته افزون بر اینکه برنامه ملی باغداری وزارت زراعت از آنان نهال خریداری می‌کرد، صدها هزار نهال این ولایت به ۲۲ ولایت دیگر در افغانستان نیز صادر می‌شد اما امسال در حالیکه برنامه ملی باغداری وجود ندارد، بازار مناسب نیز برای فروش نهال ها نیست.
انجمن نهال پروری تخار بیش از ۳۰ عضو دارد که هر عضو این انجمن در دو الی ده جریب زمین نهال را برای دور خزانی آماده کرده اند تا به فروش برسانند.

آغاز کمپاین نهال شانی در ولایت تخار با شعار "نهال استقلال و سرسبزی"

کلیدواژه