میزان 13, 1401 17:06 Asia/Kabul
  • ناحیه هجدهم کابل در انفجار لرزید
    ناحیه هجدهم کابل در انفجار لرزید

مردم بخش هایی از شهر کابل از منطقه «دشت بیست هزاری» در ناحیه 18 صدای انفجار شنیدند.

به گزارش رادیو دری؛ هنوز جزئیاتی از این انفجار رسانه ای نشده است.

 با این حال شاهدان می گویند: آمبولانس ها زخمی های این انفجار  را از مسیر کوچه تانگ تیل برچی انتقال می دهند.

برخی گزارش ها از احتمال انفجار بالون گاز حکایت دارد.

این حادثه در حالی روی داده است که ساعتی پیش نیز برخی منابع خبری از انفجار در محوطه وزارت داخله طالبان خبر دادند که جزئیات آن هنوز مشخص نیست.

شنیده شدن صدای انفجار از وزارت داخله حکومت طالبان

کلیدواژه