میزان 14, 1401 19:40 Asia/Kabul
  • سازمان ملل به ۹ میلیون کشاورز افغان کمک می‌کند
    سازمان ملل به ۹ میلیون کشاورز افغان کمک می‌کند

نماینده سازمان غذا و زراعت سازمان ملل در افغانستان گفت: این نهاد در هفته های آینده به ۹ میلیون دهقان کمک های زراعتی خواهد کرد.

به گزارش رادیو دری؛ دیک ترانشد نماینده سازمان غذا و زراعت سازمان ملل در افغانستان افزود: چند هفته آینده زمان اوج چرخه زراعتی است و در این زمان ما و شرکای غیردولتی مان باید مطمئن شویم که هر بسته کمک بشردوستانه شامل بسته های دانه گندم، کود، دانه سبزیجات و ابزار به دست مردمی برسد که در این کشور بیشتر به آن نیاز دارند.

ترانشد افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲.۷ میلیون دهقان در سراسر افغانستان زیر پوشش کمک‌های زراعتی قرار گرفته اند.

 وی، زراعت را ستون فقرات تاریخ، فرهنگ، جامعه و چرخه تولید مواد غذایی افغانستان خواند و اضافه کرد:  زراعت افغانستان در دو سال گذشته  به دلیل خشکسالی با مشکل مواجه بوده است و این روند احتمالاً سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

به گفته نماینده سازمان غذا و زراعت سازمان ملل در افغانستان، بحران اقتصادی عمیقی که در چند ماه گذشته گریبان افغانستان را گرفته ، زراعت، خانواده‌های روستایی، دهقانان و مالداران را در وضعیت بدی قرار داده است.

ترانشد گفت: "ما در حال کمک رسانی به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ ولسوالی هستیم و سازمان غذا و زراعت ملل متحد قادر است برای حمایت از زراعت و دهقانان در سراسر افغانستان کار کند.

بحران کم آبی و خشکسالی در افغانستان

گاردین: خشکسالی و سقوط اقتصادی، میلیون ها نفر در افغانستان را به گرسنگی کشانده است

کلیدواژه