قوس 18, 1395 18:29 Asia/Kabul

رئیس جمهور افغانستان این مطلب را امروز هنگام بازدید از قصر تاریخی دارالامان در کابل بیان کرد و افزود، موضوع توجه به آثار باستانی مربوط به تمام آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان میشود و به یه مکان خاصی در کشور مربوط نمی شود.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان ذبیح قریشی موجود است.