جدی 02, 1395 17:36 Asia/Kabul
  • مباره با فساد درافغانستان با کمک کشورهای کمک کننده امکان پذیر است.

مصاحبه با آقای امیر فولادی کارشناس سیاسی افغان

سؤال:جناب آقای فولادی! شما دلیل بروز فساد اداری و مالی در افغانستان را چه چیزی می دانید؟

جواب:بعد از اینکه حکومت جدید بعد از طالبان در افغانستان سر کار آمد کمکهای بین المللی فروانی به سوی افغانستان سرازیر شد اما متأسفانه دولت در این زمینه ناتوان بود و نتوانست این کمکها را مدیریت کند و در نتیجه فساد اداری و مالی بوجود آمد و باعث شد که از میلیونها دلار کمک به افغانستان مقدار زیادی به جیب برخی شرکتها و مقامات برود.مردم افغانستان معتقدند در فسادی که در افغانستان جریان دارد شرکتهای بیرونی هم نقش دارند.

س:پیشنهاد برخی از کارشناسان اینست که بازجویی و پیگرد قضایی اتباع و شرکتهای خارجی متهم به فساد اداری و مالی در افغانستان از جمله سازوکارهایی است که میتواند موجب بازدارنگی در ارتکاب فساد در افغانستان شود،نظر شما در اینباره چیست؟

ج:مبارزه با فساد در افغانستان یک مشکل بسیار پیچیده است.دولت وحدت ملی هم قولهای زیادی در رابطه با مبارزه با فساد داده است اما تاکنون دستاورد خاصی نداشته است.در افغانستان خیلی از نهادها و مقامات و شخصیتها در فساد نقش دارند اما متاسفانه هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و این پیگیری قضایی میتواند حداقل در کاهش فساد در قراردادهایی که منعقد میشود نقش زیادی داشته باشد و این چیزی است که دولت افغانستان بدون کمک جوامع بین المللی قادر به انجام آن نیست و اگر کشورهایی که شرکتها و اتباع شان در فساد مالی و اداری در افغانستان نقش داشته اند همکاری کنند میتوانیم امیدوار باشیم که از میزان فساد در افغانستان کاسته شود.

س:راه برون رفت از این مانع اصلی چیست؟و چه راهکاری را برای حل این معضل پیشنهاد میکنید؟

ج:دولت افغانستان یک مرکز عدلی و قضایی را ایجاد کرده است که بیشتر متهمینی را که از مقامات هستند مورد پیگرد قرار میدهد،ولی تاکنون ما شاهد کار خاصی از طرف این مرکز نبوده ایم.اگر این مرکز بتواند پرونده ها را بصورت شفاف و بیطرفانه مورد بررسی قرار بدهد ما یک گام مثبت در جهت مبارزه با فساد برداشته ایم منتها متاسفانه مشکل اینست که بخشی از فساد بخاطر اینکه جریانهای سیاسی در آن دخیل هستند قابل پیگیری نیست و به محض اینکه پیگیری شود مانع پیگیری میشوند.

بنظر بنده هم دولت افغانستان باید تلاش کند و هم کشورهای کمک کننده بایر نظارت خود را بر این کمکها افزایش دهند تا بتوانند مانع از بروز فساد در افغانستان شوند.