جدی 16, 1395 13:30 Asia/Kabul
  •  خروج نام «حکمتیار» از فهرست سیاه ابتکار آمریکاست

کارشناس مسائل سیاسی افغانستان گفت، خروج نام حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل برای روسیه سوال برانگیز شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «وحید مژده» گفت  با وجود اتهام به رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره ارتباط با انفجار مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال 2001، حذف نام حکمتیار به ابتکار آمریکا انجام می‌گیرد.
وی افزود «رمزی یوسف» که در ارتباط با این قضیه بازداشت شد با گلبدین حکمتیار ارتباط داشته اما اکنون که نام حکمتیار با حمایت آمریکا از فهرست سیاه سازمان ملل حذف می‌شود برای روسیه سوال برانگیز است.
این کارشناس مسایل سیاسی افغانستان  افزود گلبدین حکمتیار از نظر سیاسی ثبات و استقرار ندارد و همین امر موجب شده که کشوری نتواند به او اعتماد کند. شخصیت حکمتیار قابل پیش‌بینی نیست و گذشته سیاسی وی نیز موجب بروز این مشکلات شده است.
به گفته مژده ، حمایت رهبر حزب اسلامی افغانستان از گروههای تروریستی به ویژه داعش ،روسیه را نسبت به حکمتیار نگران کرده است .
مژده همچنین گفته بود که حکمتیارمشکلات دولت وحدت ملی را از درون افزایش می‌دهد و توافقنامه حزب اسلامی و دولت افغانستان و آمدن حکمتیار به تنهایی کمکی به پایان جنگ در افغانستان نمی‌کند.
ر ئیس  حزب اسلامی حدود سه ماه پیش  توافقنامه صلح با دولت  وحدت ملی افغانستان را امضا کرد  .
حذف  نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل وآزادی زندانیان این حزب از جمله موارد این توافقنامه  است.