جدی 28, 1395 11:40 Asia/Kabul
  • پارلمان افغانستان به تعطیلات زمستانی می‌رود

رئیس مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد که قرار است اعضای پارلمان از روز چهارشنبه این هفته، به تعطیلات 45 روزه زمستانی بروند.

رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، اعلام کرد که قرار است اعضای پارلمان از روز چهارشنبه این هفته، به تعطیلات چهل و پنج روزه زمستانی بروند.

ابراهیمی در جلسه علنی روز گذشته مجلس نمایندگان افغانستان نسبت به خطراتی که متوجه نمایندگان است اخطار داد و گفت: نمایندگان باید در کابل و همچنین در سطح ولایات و شاهراه‌ها تحت تدابیر شدید امنیتی باشند.

 عبیدالله بارکزی از اعضای کمیسیون امتیازات و مصوونیت اعضای پارلمان افغانستان نیز گفت: باید برای تامین امنیت اعضای مجلس شمار محافظانشان افزوده شوند.

کلیدواژه