جدی 29, 1395 11:28 Asia/Kabul
  • فعالیت تنها کارگاه کاشی‌سازی سنتی هرات متوقف شد

تنها کارگاه کاشی‌سازی سنتی افغانستان در هرات که کاشی‌های آن برای مرمت آثار باستانی در ولایتهای مختلف استفاده می‌شد،‌ به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده است.

توقف فعالیت تنها کارگاه کاشی‌سازی سنتی افغانستان در هرات، نگرانی‌های بویژه برای مرمت کاشی‌های فروریخته بناهای تاریخی هرات، ایجاد کرده است.

«زلمی صفا»، مسئول حفظ میران تاریخی هرات در این رابطه گفت:‌ این کارگاه فعالیتی بسیار خوبی داشته است. تنها برای مسجد جامع یا آّبدات تاریخی هرات کار نمی‌کرد بلکه گاهی در دیگر ولایت‌های افغانستان از این کاشی‌ها استفاده می‌شد. از سال ۱۳۸۴ به بعد، نظر به شرایط اقتصادی کشور از فعالیت بازماند و فعلا هیچ نوع تولید کاشی ندارد.

وی افزود: این کارگاه ده سال پیش از رونق پیشین و فعالیت روزمره بازماند و هر از گاهی کوره‌های آن روشن می‌شد. اما حالا کار به جایی رسیده که تولیدی دیگر وجود ندارد و تنها از ضایعات و بقایای تولیدات قبلی استفاده می‌شود.

بی‌بی‌سی نوشت: سابقه هنر کاشی سازی در هرات به هشت قرن پیش، یعنی عصر حکمروایی غوری‌ها، باز می‌گردد. از جمله مهم‌ترین هنر کاشی‌کاری‌ مربوط به مسجد جامع هرات کهن‌ترین مسجد این شهر است که بارها بناهای آن باسازی شده است.

این مسجد را سلطان غیاث الدین غوری در سال 597 ق. طرح‌ریزی اما موفق به تکمیل آن نشد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در سفر اخیرش به هرات گفته بود که این کارگاه باید آنقدر وسعت پیدا کند که برای بسیاری از بناهای مهم تاریخی افغانستان کاشی بفرستد.