سرطان 26, 1395 16:55 Asia/Kabul
  • محکوم کردن کودتا در ترکیه از سوی مقامات افغانستان

اشرف غنی و عبدالله عبدالله با انتشار بیانیه های جداگانه کودتای نافرجام ترکیه را محکوم کردند.

مقامات افغانستان کودتا در ترکیه را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان روز شنبه با انتشار بیانیه های جداگانه کودتای نافرجام ترکیه را محکوم کردند.

رئیس جمهوری افغانستان در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از کودتای نافرجام ترکیه اعلام کرد، امیدوار است حکومت بر آمده از آرای مردم در این کشور پابر جا بماند تا مردم برادر و دوست ترکیه در فضایی آرام و با ثبات زندگی کنند.

در این بیانیه آمده است، مردم افغانستان تجربه های تلخ کودتاها را در خاطره و اذهان خود دارند و از این رو دولت این کشور وضعیت جاری ترکیه را درک می کند.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان هم تلاش کودتاچیان در ترکیه را به شدت محکوم کرد و حمایت‌اش را از حکومت و مردم ترکیه اعلام داشت.

عبدالله عبدالله گفت شماری از نظامیان و عساکر، غیر مسوولانه و برخلاف تعهد و وظایف خود در ترکیه، دست به کودتای ناکام علیه حکومت منتخب و مشروع این کشور زدند که به رهبری و حضور مردم ترکیه ناکام ماند.

پارلمان افغانستان هم از عملکرد‌ حکومت و همچنین‌ مردم ترکیه علیه کودتاچیان ، استقبال کردند.

کلیدواژه