ثور 25, 1396 16:21 Asia/Kabul

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان بر روند تسریع توزیع شنا‌سنامه‌های هوشمند دستور داد.

دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری کشور اعلام کرد که رییس جمهورغنی فرمان توزیع شنا‌سنامه‌ های الکترونیکی یا هوشمند را صادر کرد.
در خبرنامه ‌‌یی که از سوی دفتر سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان به نشر رسیده نوشته که رییس جمهور غنی به تاریخ   ۲۳ ثور ۱۳۹۶ رسما در مورد روند توزیع شنا‌سنامه‌ برقی فرمان صادر کرد.
درخبرنامه آمده است که این فرمان به منظور تسریع در روند توزیع شنا‌سنامه‌ های هوشمند صادر شده است و براساس این فرمان، اداره مرکزی ثبت احوال نفوس مسئول تطبیق برنامه توزیع شنا‌سنامه‌ هوشمند می باشد، وزارت داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مالیه موظف شده اند که تجهیزات و وسایل مورد نیاز این اداره را تأمین نمایند.

این دستورالعمل تمام نهادهای دولتی ذی‌ربط را مسؤول قرار داده تا با ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس هم‌ کاری همه‌ جانبه نمایند.

در فرمان تازۀ صادر شدۀ شش ماده‌ یی رییس جمهور گفته شده که” تطبیق برنامۀ توزیع تذکرۀ الکترونیک، تطبیق پلان عملیاتی، تفتیش امور مالی واجرایی، ایجاد کمیتۀ رهبری، تأمین شفافیت در پروسه استخدام و مکلفیت و گزارش‌دهی این پروسۀ ملی باید تطبیق گردد.

همچنان آقای غنی دراین فرمانش به عبدالله عبدالله، رییس اجراییه و سروردانش، معاون دوم مسئولیت نظارت ازاین روند را داده است.

جزئیات این خبر درگزارش همکارمان نوروزی موجود است