جوزا 18, 1396 18:28 Asia/Kabul

مقدار بیست تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته که از سوی وزرات صحه عامه در ولایت بلخ از سطح شهر جمع آوری شده بود امحا گردید.

 گزارش همکارمان حیدری از جزئیات بیشتر این خبر موجود است.