سرطان 17, 1396 15:39 Asia/Kabul

درگیری میان افراد وابسته به حزب اسلامی و جمعیت اسلامی از یک هفته به این سو در ولسوالی چاه آب تخار جریان دارد. در این درگیری ها تا کنون ۲۲ تن کشته شده و شماری زیادی زخمی شده اند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،سنت تیمور سخنگوی والی تخار می گوید درگیری میان فرماندهان پیشین حزب اسلامی و جمعیت اسلامی، امنیت را در ولسوالی چاه آب تخار به هم زده است.

فقیر  محمد جوزجانی فرمانده پولیس تخار می گوید هنوز روشن نیست درگیری میان افراد وابسته به دو حزب است یا دو گروه تفنگ دار غیر مسئول، اما یک گروه از سوی حکومت محلی تخار مامور شده اند تا گزارش دقیق به حکومت ارائه کنند.

 

در چند روز اخیر درگیری ها میان افراد منصوب به حزب اسلامی و جمعیت اسلامی در ولسوالی چاه آب تخار شدت گرفته است.

افضل شامل نماینده مردم در مجلس سنا و از اعضای جمعیت اسلامی در ولسوالی چاه آب تخار می گوید افراد تفنگ دار وابسته به آمر بشیر قانت فرمانده تفنگ دار محلی امنیت را در ولسوالی چاه آب به هم زده اند.

شامل میگوید در درگیری های چند روزه شمار زیادی از باشندگان ولسوالی چاه آب توسط حسین معروف به حسین جندی تفنگ دار وابسته به آمر بشیر قانت کشته و یا هم لت کوب شده اند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان عرفان برزگر موجود است.

 

 

 

کلیدواژه