سنبله 12, 1396 10:34 Asia/Kabul
  • اشرف غنی از بیماران بیمارستان «سردار محمد داودخان» عیادت کرد

رئیس‌جمهور افغانستان در دومین روز عید قربان ضمن عیادت از بیماران بیمارستان شهید سردار محمد داوود خان، عید سعید قربان را به آنها تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری فارس،«محمد اشرف غنی» رئیس‌جمهور افغانستان در دومین روز عید قربان ضمن عیادت از بیماران بیمارستان شهید سردار محمد داوود خان، عید سعید قربان را به آنها تبریک گفت.

 غنی به پزشکان  بیمارستان شهید سردار محمد داودخان دستور داد تا در زمینه درمان بیماران از تمام امکانات خویش استفاده نمایند.

در جریان عیادت رئیس جمهور افغانستان، پزشکان موظف در رابطه به وضعیت جسمی بیمارن گزارش ارائه کردند و در درمان  به موقع آنها  اطمینان دادند.