سنبله 03, 1395 10:12 Asia/Kabul
  • شورای امنیت ملی افغانستان
    شورای امنیت ملی افغانستان

شورای امنیت ملی افغانستان خواستار اعمال شدیدترین مجازات برای آدم ربایان شد.

شورای امنیت ملی افغانستان ، ادامه آدم ربایی در این کشور را نگران کننده دانست و خواستار اعمال شدیدترین مجازات برای آدم ربایان شد

به گزارش ایرنا ، این شورا در نشست دیروز خود که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شد آدم ربایی را دارای آسیب های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی خواند و برهمکاری موثر میان ارگان های دفاعی و امنیتی برای ممانعت از بروز این پدیده تاکید کرد .

افغانستان در یک سال گذشته شاهد آدم ربایی های متعدد بوده است و سال گذشته بیش از 100 تن از رانندگان کامیون ها و یا بازرگانان ربوده شدند و در جدیدترین اقدام ، دو هفته قبل دو تبعه امریکائی و استرالیائی در" دارالامان " یکی از امن ترین خیابان های این شهر ربوده شدند .

 

 

کلیدواژه